Vonarje, 4. februar 2019 – V ponedeljek, 4. februarja 2019, je izvajalec del na slovenski strani že začel s pripravljalnimi gradbenimi deli, ki bodo omogočila dostop gradbene mehanizacije do pregrade Vonarje in ki bodo podlaga za začetek gradbenih del tako na slovenski, kot na hrvaški strani. Hrvaški partner projekta Hrvatske vode med tem vodi postopek izbire izvajalca gradbenih del za svoj del obveznosti v okviru projekta Frisco 2.1.

foto: Matej Guštin, DRSV