Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je danes z vodilnim partnerjem strateškega projekta FRISCO 2.1, Direkcijo za vode Republike Slovenije, podpisala pogodbo o sofinanciranju projekta iz čezmejnega programa sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško 2014–2020. Za projekt, v skupni vrednosti 1.678.525 evrov, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 1.426.746,25 evrov.

V okviru projekta, ki je bil odobren na 5. zasedanju Odbora za spremljanje in se bo zaključil do 31. 5. 2019, bodo izvedeni strukturni ukrepi za zmanjšanje poplavne nevarnosti na območju reke Sotle na obeh straneh meje, in sicer s posodobitvijo in nadgradnjo pregrade Vonarje.