V četrtek, 28. novembra 2019, je bil v prostorih Kongresnega centra Olimia sklepni dogodek v okviru mednarodnega projekta »Frisco 2.1: Čezmejno usklajeno zmanjšanje poplavne ogroženosti 2.1 – gradbena ukrepa Vonarje«. V sklopu projekta, financiranega iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru cilja evropskega teritorialnega sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška, sta projektna partnerja Direkcija Republike Slovenije za vode in Hrvatske vode uspešno izvedla modernizacijo in nadgradnjo pregrade Vonarje ter s tem zagotovila zmanjšanje poplavne ogroženosti v nižje ležečih občinah na obeh straneh meje.

Novembra 2017 je bil potrjen bilateralni evropski projekt FRISCO 2.1, v okviru katerega so bili izvedeni strukturni ukrepi za zmanjšanje poplavne nevarnosti na območju reke Sotle na obeh straneh meje in sicer z modernizacijo in nadgradnjo pregrade Vonarje, ki se uporablja za uspešno zadrževanje vodnega vala v času močnejših padavin. V sklopu projekta sta partnerja sanirala poškodovane betonske dele, zamenjala kovinsko ograjo na konstrukcijah in povezovalnem mostu, zamenjala izrabljene kovinske zapornice in opremo za upravljanje, zamenjala nadstreška nad območjem delovanja zapornic, zagotovila protikorozijsko zaščito za kovinsko konstrukcijo, namestila opremo za opazovanje pregrade (akcelerografi, piezometri, inklinometri) in namestila opremo za avtomatsko delovanje ter daljinsko upravljanje zapornic.

Skupna vrednost projekta znaša 1.678.525,00 €, od katerih 85 % financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru cilja evropskega teritorialnega sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška za obdobje 2014-2020, 15 % naložbe predstavljajo lastna sredstva partnerjev. Projekt FRISCO 2.1 bo izkoristil tudi sinergije s projektom FRISCO 1 ter ostalimi ustreznimi projekti v Sloveniji in na Hrvaškem. Ta bo omogočal izkoriščanje izboljšanega sistema napovedovanja, razvitega v okviru FRISCO 1, za optimizirano upravljanje pregrade na zadrževalniku Vonarje.