V torek, 14. maja 2019, so se uradno začela dela na posodobitvi in nadgradnji pregrade Vonarje tudi na hrvaški strani. Dela so financirana s projektom FRISCO 2.1 – čezmejno usklajeno zmanjšanje poplavne ogroženosti 2.1 – gradbena ukrepa Vonarje, Program čezmejnega sodelovanja INTERREG VA Slovenija-Hrvaška.

Investicijo v okviru projekta FRISCO 2.1 skupno izvajata Agencija RS za vodo in Hrvatske vode z dvema naročiloma v skupni vrednosti 2,1 milijona EUR oziroma 15,5 milijona HRK, od tega je 1,36 milijona EUR oziroma 10,1 milijona HRK zagotovljenih iz omenjenega programa EU.

Izvajalec na hrvaški strani je konzorcij podjetij, ki ga sestavljajo Niskogradnja Hren d.o.o. iz Donje Stubice, GEOKON-ZAGREB d.d., Hamowa-Hidro TPK d.o.o. iz Karlovca in Elektrowata d.o.o. iz Zaprešića.

Zoran Đuroković, generalni direktor Hrvatskih vod, je poudaril, da vrednost del na hrvaški strani pregrade znašala 10,7 milijona HRK, od tega 1 milijon EUR neposredno iz sredstev EU, kar bistveno olajša naložbo.

»Gradnja pregrade bo izboljšala poplavno varnost v regiji, saj bo hranila veliko količino vode reke Sotle, kar bo posledično zmanjšala tveganje. Z modernizacijo in nadgradnjo pregrade bo Vonarsko jezero prispevalo tudi k prihodnjim potrebam turizma in rekreacije na tem območju« je dejal Đuroković in dodal, da bodo dela na obnovi jezu zaključena do konca novembra, ko se začne nadaljnja ureditev jezera v sodelovanju s slovensko stranjo.

Dela vključujejo rekonstrukcijo strukturnih elementov jezu, zamenjavo dotrajane hidromehanske in delovne opreme, zamenjavo in nadgradnjo električnih instalacij in opreme ter vgradnjo opreme za avtomatsko delovanje, daljinsko vodenje in spremljanje delovanja in stanja jezu.