Vonarje, 16.10.2019 – Danes je v prostorih inženirja, neposredno ob pregradi Vonarje potekal tretji sestanek usmerjevalne skupine projekta Frisco 2.1. Po predhodnem ogledu pregrade so bili udeleženci sestanka seznanjeni s potekom del in predvidenih zaključnih delih. Sledil je pogovor o zaključnem dogodku projekta Frisco 2.1, ki je predviden v zadnjem tednu novembra.