Vonarje, 1. julij 2019 – Skupni sekretariat, ki deluje v okviru Službe vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko opravlja redne preglede projektov, ki so v njihovem skrbništvu. Posamezen projekt je tako pregledan na mestu aktivnosti vsaj enkrat. Prvega julija je bil tako na pregradi Vonarje opravljen podroben pregled projekta.

Pod drobnogledom so bile izvedene aktivnosti osveščanja javnosti in komuniciranja med partnerjema. Sledil je ogled pregrade in že opravljenih del ter del, ki so v teku. Potek del, komuniciranje in osveščanje javnosti je bilo ocenjeno za zgledno.