Karakteristični prerez pregrade Vonarje

Osnovni tehnični podatki o pregradi Vonarje:

  • Kota krone pregrade 211,45 m nmv;
  • Kota prelivnega objekta 207,50 m nmv;
  • Najvišja kota 209,35 m nmv;
  • Varnostni bok 1,5 m;
  • Višina pregrade nad terenom 14,85 m;
  • Dolžina pregrade 102,2 m;
  • Širina krone do 4,0 m;
  • Biološki minimum 120 l / s;
  • Prostornina akumulacijskega rezervoarja pri 207,50 m nmv: 7 x 106 m3
  • Prostornina rezervoarja pri 209,35 m nmv: 4 x 106 m3