Celje, 06.08.2019 – Vsa gradbena dela, ki se izvajajo na pregradi Vonarje v okviru projekta Frisco 2.1. potekajo gladko in po začrtanih časovnih načrtih. Slovenski izvajalec del NIVO EKO d.o.o. je večino svojih del že opravil, konzorcij štirih hrvaških podjetij pa pri posameznih delih celo prehiteva plane. Na hrvaški strani trenutno sanirajo dotrajane betonske dele pregrade in zamenjujejo izrabljene kovinske zapornice ter opremo za njihovo upravljanje. Prav tako v telo pregrado nameščajo akcelerografe, piezometre in inklinometre, ki so na slovenski strani že nameščeni.