Ljubljana, 15. marec 2019 – Napovedujemo izobraževalni dogodek v okviru projekta Frisco 2.1, ki bo namenjen seznanitvi s pristopi k zmanjševanju poplavne ogroženosti ter delovanju pregrade Vonarje.

Delavnico, ki je namenjena osnovnošolskim otrokom je pripravil mag. Jože Papež, strokovnjak na področju poplavne varnosti, zaposlen v podjetju Hidrotehnik, d. d. Dogodek bo potekal v četrtek, 21. 3. 2019 med 10. in 11. uro na Osnovni šoli Podčetrtek.