Direkcija Republike Slovenije za vode, vodilni partner projekta Frisco 2.1, je v zadnjih tednih minulega leta uredila vse potrebne formalnosti za začetek del na slovenski strani pregrade Vonarje. Na osnovi uspešno zaključenih postopkov javnih naročil sta bili v drugi polovici decembra podpisani pogodbi z izvajalcem gradbenih del (Nivo eko d.o.o.) ter izvajalcem storitev inženirja in nadzornika (Projekt d.d.). Prav tako je bila še pred koncem leta opravljena uvedba v delo.

foto: Frisco 2.1. (arhiv)