Dobrna 28.11.2017 – V okviru 5. zasedanja Odbora za spremljanje (OzS) Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška, ki je potekalo 28. novembra 2017 v Dobrni, so člani OzS v okviru 1. Prednostne osi programa – Celostno obvladovanje poplavne ogroženosti v čezmejnih porečjih, odobrili strateški projekt – strukturni ukrepi z akronimom FRISCO 2.1. v vrednosti 1.426.746,25 EUR ESRR.

Z vodilnim partnerjem odobrenega projekta bo v prihodnjem mesecu sklenjena pogodba o sofinanciranju z ESRR sredstvi.

Sklepe Odbora za spremljanje si lahko pogledate tukaj