Reka Sotla je na večjem delu poti mejna reka med Slovenijo in Hrvaško. Kot levi pritok se priključi Savi v bližini naselja Rigonce v Sloveniji oziroma naselja Ključ Brdovečki na Hrvaškem.

V dolini Sotle je veliko naselij, kot so Bračna vas, Nova vas, Rigonce, Podčetrtek, Bukovje, Rakovec, Gregovce, Stara vas – Bizeljsko, Vonarje, Rogatec, Dobovec pri Rogatcu, Kunšperk, Polje pri Bistrici, Ples, Srebernik, Dekmanca, Lastnič, Polje ob Sotli, Sedlarjevo, Prelasko, Golobinjek ob Sotli, Imeno, Vidovica, Nimno, Pristavica, Rajnkovec, Rjavica, Tržišče in Trlično na slovenski strani in Hum na Sotli, Zalug, Prišlin, Mali Tabor, Poljana Sutlanska, Bratkovec, Harina Žlaka, Plavić, Zagorska Sela, Razvor, Kumrovec, Risvica, Ključ Brdovečki, Vukovo Selo, Harmica, Kraj Donji, Gornji Čemehovec, Prosinec, Draše, Šenkovec itd. na hrvaški strani.