Pregrada Vonarje je sedaj suhi zadrževalnik, ki služi za uspešno zadrževanje vodnega vala v času visokih vod. Objekt je redno vzdrževan in s spremljajočimi objekti ustrezno upravljan. Pregrada Vonarje je zemeljska pregrada s prelivnimi objekti – spodnji izpust z umirjevalnim bazenom, stranski preliv z izstopno strukturo in objekt za nadzorovanje vodostaja z zapornicami. Strukture pregrad (betonski deli) in hidromehanska oprema (zapornice) so v slabem stanju in so potrebni obnove.

Osnovni tehnični podatki o pregradi Vonarje:

  • Kota krone pregrade 211,45 m nmv
  • Kota prelivnega objekta 207,50 m nmv
  • Najvišja kota 209,35 m nmv
  • Varnostni bok 1,5 m
  • Višina pregrade nad terenom 14,85 m
  • Dolžina pregrade 102,2 m
  • Širina krone do 4,0 m
  • Biološki minimum 120 l / s
  • Prostornina akumulacijskega rezervoarja pri 207.50 m nmv: 8,7 x 106 m3
  • Prostornina rezervoarja pri 209.35 m nmv: 12.4 x 106 m3