Sanacija pregrade Vonarje v okviru projekta FRISCO 2.1 je bistveni strukturni ukrep za izboljšanje varnosti in funkcionalnosti pregrad.  Pregrada Vonarje je trenutno suhi zadrževalnik, ki se uporablja za uspešno zadrževanje vodnega vala v času močnejših padavin.

Projekt FRISCO2.1 predvideva modernizacijo in nadgradnjo pregrade Vonarje, ki bo ohranila svoje obstoječe dimenzije in namembnost. Sanacija vključuje številne strukturne ukrepe, katerih izvedba bo zagotovila naslednje pričakovane rezultate:

  • Sanacija poškodovanih betonskih delov pregrade z ustreznimi materiali (epoksidne injekcije; zaščita vidnega armaturnega jekla z antikorozijsko prevleko; nanos sanacijskih malt na betonske površine)
  • Zamenjava kovinskih ograj na konstrukcijah in povezovalnem mostu (povezava med pregrado in prelivnim objektom)
  • Zamenjava izrabljenih kovinskih zapornic in opreme za upravljanje zapornic
  • Zamenjava nadstreška nad območjem delovanja zapornic
  • Protikorozijska zaščit za kovinsko konstrukcijo povezovalnega mostu
  • Namestitev opreme za opazovanje pregrade (akcelerografi, piezometri, inklinometri)
  • Namestitev opreme za avtomatsko delovanje in daljinsko upravljanje zapornic

Po zaključku projekta FRISCO 2.1 bo pregrada Vonarje popolnoma funkcionalna in v skladu z najvišjimi evropskimi standardi.