Zagreb, 22.10.2019 – V organizaciji Društva vodna agencija je 11. in 12. oktobra potekala 5. mednarodna konferenca z naslovom “Voda za jutri”. Konferenca je bila tematsko osredotočena na izobraževalne dejavnosti za mlade na področju voda. Sledila je predstavitev projektov FRISCO 1, FRISCO 2.1. FRISCO 2.2. in FRISCO 2.3. in izobraževalne računalniške igre in kviza “Kako se zaščititi pred poplavami – učimo se in se igrajmo!”. Predstavljeni so bili tudi modeli s primeri nevarnosti in poplavnih dogodkov, ki so bili zasnovani in ustvarjeni kot orodje za odrasle in otroke kot del aktivnosti v okviru projekta FRISCO 1.

Program konference je bil sestavljen iz naslednjih sklopov: upravljanje z vodami – projekti, izzivi in rešitve, ogrožanje kakovosti pitne vode, recikliranje in ponovna uporaba odpadne vode in vode v izobraževalnem procesu. Strokovna predavanja o posameznih tematskih sklopih so potekala med terenskimi obiski, tako, da so imeli udeleženci konference priložnost videti izvirski kompleks Zvir na Reki. Konferenco sta s pozdravnim govorom odprla Andrej Marochini, direktor komunalnega podjetja Vodovod in kanalizacija d.o.o. Reka, in Majda Adlešić, voditeljica programa Društvo vodna agencija iz Slovenije. Poleg nadaljnjih strokovnih predavanj udeležencev iz Slovenije, Madžarske in Srbije je potekala tudi predstavitev projekta „Izboljšanje komunalne infrastrukture na območju rečne aglomeracije“, vrednega 1,76 milijarde kun in financiranega s sredstvi EU. Predstavitvam in razpravam je sledil ogled izvira Zvir in parka Pomerio, v katerem je vgrajen vodoprepustni beton. Popoldne so udeleženci obiskali terciarno čistilno napravo mest Karlovec in Duga Resa, sofinanciranih s sredstvi EU. Sledil je obisk sladkovodnega akvarija „Aquatika“ v Karlovcu, kjer so udeleženci iz Izraela, Slovenije, Srbije in Češke pripravili strokovna predavanja na temo ogrožanja kakovosti pitne vode ter recikliranja in ponovne uporabe odpadne vode.

Drugi dan konference je potekal v Rogaški Slatini s strokovnimi predavanji na temo vode v izobraževalnem procesu s predavatelji iz Slovenije, Avstrije, Belgije, Srbije in Hrvaške. Ob predstavitvi projektov FRISCO (FRISCO 1, FRISCO 2.1, FRISCO 2.2 in FRISCO 2.3.) je bil poseben poudarek namenjen rezultatom ozaveščanja javnosti, doseženim s projektom FRISCO1. Projekt je bil financiran v okviru programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Hrvaška, INTERREG SLO-CRO 2014–2020, osredotočen pa je bil na razvoj nestrukturnih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti čezmejnih porečja Kolpe, Sotle, Drave, Mure, Dragonje in Bregane. Delovna paketa v okviru projekta FRISCO1, RP T8 – WP T8 – Ozaveščanje javnosti in WP C – Komunikacija, sta vključevala številne dejavnosti ozaveščanja, tako za širšo javnost kot tudi za mladino. V obeh državah je bilo izvedenih dvanajst delavnic za širšo javnost in osnovnošolce. Med strokovnimi predavanji je bila predstavljena posebej za ta namen razvita računalniška igra, izobraževalni film in kviz. Udeleženci so imeli možnost preizkusiti razvita orodja in imeli vpogled v promocijsko gradivo projekta.

Razstavljeni so bili tudi predstavitveni modeli, ki so bili uporabljeni pri izobraževanju odraslih in otrok med izvajanjem projekta FRISCO 1. Otroške delavnice so bile izvedene kot dobro zasnovana kombinacija kratkih uvodnih predavanj o poplavah in samozaščiti, predstavitvenih vaj na modelih z interaktivnim sodelovanjem učencev, samostojnega reševanja problemov, povezanih s poplavami, z računalniško igro in preverjanjem znanja v obliki izobraževalnega kviza. Cilj ozaveščanja v okviru projekta FRISCO 1 glede ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti v šestih čezmejnih porečjih so v celoti doseženi. Zanimive izobraževalne vsebine, razvite v okviru projekta FRISCO 1, se po zaključku projekta še naprej uporabljajo ob različnih priložnostih in na različnih prireditvah v Sloveniji in na Hrvaškem. Njihov namen je izobraževanje in ozaveščanje javnosti o zmanjšanju poplavne ogroženosti, nestrukturnih ukrepih in nevarnosti poplavnih dogodkov kot stalen proces v obeh državah na porečjih v katerih se je projekt izvajal.

Na 5. konferenci se je zbralo več kot petdeset udeležencev iz vodnega sektorja, nevladnih organizacij in izobraževalnih ustanov iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Češke, Madžarske, Avstrije, Belgije in Izraela. Konferenca se je zaključila s postavitvijo znaka visokega vodostaja v organizaciji Agencije Republike Slovenije za okolje in Ministrstva za okolje in prostoru Republike Slovenije v sodelovanju z Občino Rogaška Slatina in I. osnovno šolo Rogaška Slatina.

Foto: Robert Gajšek