Celje, 4. 10. 2018 – Direkcija Republike Slovenije za vode in Hrvatske vode bosta v prihodnjih mesecih skupaj poskrbela za izboljšanje poplavne varnosti obmejne rek Sotle v sklopu projekta FRISCO 2.1. V okviru omenjenega evropsko financiranega projekta, bo izvedena modernizacija in nadgradnja pregrade Vonarje. S ciljem celovitega obveščanja javnosti, sta projektna partnerja pripravila tudi dve mobilni informativni točki, katerih osnovni namen je ozaveščanje lokalnega prebivalstva o izvedbi in pomenu projekta.

Informativni mobilni točki s stojnico bosta postavljeni:

  • V soboto, 6. 10. 2018, od 08.30 do 12.30 v Podčetrtrku pred trgovino Kea in
  • V nedeljo, 7. 10. 2018, od 14.00 do 17.00 na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini

Program sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška je glavni dokument, ki predstavlja okvir za čezmejno sodelovanje Slovenije in Hrvaške v finančni perspektivi 2014–2020. Namen čezmejnega sodelovanja je reševanje skupnih izzivov, ki smo jih skupaj prepoznali v obmejnem območju, obenem pa izkoristiti neizkoriščene potenciale rasti in krepiti proces sodelovanja za splošni skladni razvoj Evropske unije.

Skupna vrednost projekta znaša 1.678.525,00 €, od katerih 85% financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru cilja evropskega teritorialnega sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška za obdobje 2014-2020, 15% investicije pa so lastna sredstva partnerjev. Projekt na pregradi Vonarje sovpada z operativnimi programi kohezijske politike v Sloveniji in na Hrvaškem.