Vonarje, 19 junij 2019 – S ciljem celovitega obveščanja javnosti, sta projektna partnerja Direkcija Republike Slovenije za vode in Hrvatske vode pripravila informativno brošuro o projektu. Poleg bogatega slikovnega gradiva zajema brošura tudi podrobne podatke o zgodovinskem, socialnem in gospodarskem ozadju, na katerega vpliva Sotla. Brošura je dosegljiva preko spodnje povezave.

Link: Informativna brošura