V sredo, 12. septembra, je v Podčetrtku potekal uradni dogodek evropsko sofinanciranega projekta Frisco 2.1, ki poteka v sodelovanju Direkcije RS za vode in Hrvatskih vod. V prihodnjih mesecih bosta partnerja izvedla modernizacijo in nadgradnjo pregrade Vonarje in tako poskrbela za manjšo poplavno ogroženost območja ob mejni reki Sotli.

S ciljem zagotavljanja manjše poplavne ogroženosti v porečju Solte so se v sredo, 12. septembra 2018, v Podčetrtku v sklopu projekta FRISCO 2.1 zbrali slovenski in hrvaški predstavniki državnih institucij za urejanje voda ter drugi gostje. Direkcija Republike Slovenije za vode in Hrvatske vode bosta v okviru bilateralnega evropskega projekta FRISCO 2.1 modernizirala in nadgradila pregrado Vonarje. Skupna vrednost projekta znaša 1.678.525,00 €, od katerih 85 % financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru cilja evropskega teritorialnega sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška za obdobje 2014-2020, 15 % naložbe pa predstavljajo lastna sredstva obeh partnerjev.