Zagreb, 5. marec 2019 – V prostorih Hrvatske vode v Zagrebu je potekal drugi sestanek usmerjevalne skupine za izvajanje projekta Frisco 2.1 (čezmejno usklajeno zmanjševanje poplavne ogroženosti 2.1 – gradbena ukrepa Vonarje), ki se izvaja v okviru programa INTERREG VA Slovenija – Hrvaška za obdobje 2014-2020. Srečanja so se udeležili predstavniki vodilnega projektnega partnerja, Direkcije Republike Slovenije za vode (DRSV) in predstavniki Hrvatske vode (HV) kot projektni partner. Na sestanku so pregledali izvajanje projekta, med drugim so razpravljali tudi o morebitnem podaljšanju projekta do 30. novembra 2019.

Cilj projekta Frisco 2.1 je izvedba strukturnih ukrepov za zmanjšanje poplavne nevarnosti na območju reke Sotle na obeh straneh meje in sicer z modernizacijo in nadgradnjo pregrade Vonarje. Skupna vrednost projekta znaša 1.678.525,00 EUR, od katerih 85% financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.