U četvrtak, 28. studenog 2019. u Kongresnom centru Olimia održan je završni događaj međunarodnog projekta “FRISCO 2.1: Prekogranično usklađeno smanjenje rizika od poplava 2.1 – građevinska mjera brana Vonarje”. Ovim Projektom, financiranim iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Europske prekogranične suradnje INTERREG VA Slovenija-Hrvatska, projektni partneri Direkcija Republike Slovenije za vode i Hrvatske vode uspješno su završili modernizaciju i nadgradnju brane Vonarje, te time omogućili smanjenje rizika od poplava u općinama nizvodno, s obje strane granice.

Bilateralni europski projekt FRISCO 2.1 odobren je u studenom 2017. godine, u okviru kojeg je provedena strukturna (građevinska) mjera za smanjenje rizika od poplava na području rijeke Sutle s obje strane granice, kroz modernizaciju i nadgradnju brane Vonarje koja se koristi za zadržavanje velikovodnog vala sliva Sutle tijekom obilnih kiša. Projektom modernizacije i nadgradnje pregrade Vonarje je provedena obnova konstruktivnih elemenata pregrade (betonske i metalne konstrukcije), zamjena dotrajale hidromehaničke opreme i opreme za manipulaciju zapornicama, zamjena  i dogradnja električnih instalacija i elektro opreme, ugradnja opreme za automatizaciju upravljanja zapornicama i daljinski nadzor upravljanja zapornicama ugradnja opreme za praćenje stanja pregrade (akcelerografa, piezometara, inklinometara) i izvedba novog elektro priključka za pregradu.

Ukupna vrijednost projekta FRISCO 2.1 je 1.678.525,00 eura. Projekt FRISCO 2.1 je nastavak zajedničkog rada i sinergije projektnih partnera u Projektu FRISCO 1 (negrađevinske mjere) i drugih značajnih projekata u Sloveniji i Hrvatskoj. Korištenjem rezultata provedenih kroz projekt FRISCO 1 (npr. unaprijeđeni prognostički model, unaprijeđeni hidraulički model i sl.) omogućeno je  optimizirano upravljanje branom Vonarje.