Vonarje, 29. travnja 2019. – Građevinski radovi prema ugovoru 1 provode se sukladno planu u okviru projekta Frisco 2.1. Tijekom ovog mjeseca, na slovenskoj strani brane provedeni su ključni stručni radovi. Stručni radovi uključuju ugradnju akcelerografa, piezometra i inklinometra u strukturu brane Vonarje.

Akcelerograf detektira i bilježi vibracije u tlu. Akcelerograf, koji služi za mjerenje kretanja brane, ugrađen je u bušotinu na vrhu brane.

Piezometar se nalazi u bušotini na rubu brane i namijenjen je mjerenju razine vode.

Inklinometar mjeri vodoravne pomake. Inklinometar se nalazi u bušotini na zračnom rubu krune brane.

Sva tri promatračka instrumenta ugrađena u tijelo brane bit će povezani s komunikacijskom opremom i sustavom napajanja. Prikupljeni podaci bit će dostupni na daljinu u realnom vremenu.

Projekt Frisco 2.1 namijenjen je provedbi strukturnih mjera za smanjenje rizika od poplava na slivu rijeke Sutle kroz modernizaciju i nadgradnju brane Vonarje. Područje provedbe projekta je pogranično područje rijeke Sutle (s obje strane granice), a planirano razdoblje provedbe je 24 mjeseca.