Kumrovec, 15. prosinca 2018. – U Kumrovcu je građanima predstavljen projekt FRISCO2.1, odnosno projekt „Prekogranično usklađeno smanjenje rizika od poplava 2.1 – građevinska mjera brana Vonarje“, namijenjen provedbi mjera za smanjivanje rizika od poplava na slivu rijeke Sutle. Projekt se provodi u okviru programa suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska koji predstavlja okvir za prekograničnu suradnju Slovenije i Hrvatske u financijskoj perspektivi 2014. – 2020.

Provedbom planiranih aktivnosti projekta FRISCO2.1 kroz realizaciju građevinskih mjera i zahvata te modernizacije i nadgradnje brane Vonarje, osigurat će se zadržavanje visokih voda rijeke Sutle i zaštititi nizvodna naselja od poplava. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.678.525 eura, od čega se čak 85 % iznosa financira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), dok preostalih 15 % financiraju partneri iz vlastitih sredstava. Direkcija Republike Slovenije za vode vodeći je partner na projektu, odgovoran za upravljanje i provedbu projekta, a projektni partner iz Republike Hrvatske su Hrvatske vode.

Brana Vonarje na Sutlanskom jezeru nalazi se na području općine Zagorska sela (Hrvatska) i općine Podčetrtek (Slovenija), te je vlasništvo obiju država. Postojeća građevina izvedena je potkraj 70-ih godina prošlog stoljeća i služila je za vodoopskrbu, navodnjavanje te zadržavanje vodnog vala, no krajem 80-ih godina je, zbog zagađenja vode uslijed nepostojanja sustava odvodnje otpadnih voda uzvodnih naselja, prestala služiti za vodoopskrbu. Danas joj je osnovna namjena zadržavanje velikovodnog vala rijeke Sutle i povećanje zaštite od poplava nizvodnih naselja.

Predviđenim zahvatom biti će provedena obnova betonske i metalne konstrukcije brane, zamjena dotrajale hidromehaničke opreme i opreme za manipulaciju zapornicama, zamjena i dogradnja električnih instalacija i elektro-opreme, ugradnja opreme za automatizaciju i daljinski nadzor upravljanja zapornicama, te ugradnja opreme za praćenje stanja brane čime će biti osigurana sigurnost i funkcionalnost brane Vonarje u budućnosti. Projekt je započeo 1. prosinca 2017., a njegovo predviđeno trajanje je 18 mjeseci.

Vijesti o održanom događaju objavljena je u medijima, vidi slijedeće linkove