Celje, 6. kolovoza 2019 – Svi građevinski radovi koji se na brani Vonarje izvode u sklopu projekta Frisco 2.1 odvijaju se nesmetano i u skladu s predviđenim dinamičkim planom. Slovenski izvođač NIVO EKO d.o.o. je već izveo većinu svojih radova, dok konzorcij četiri hrvatske tvrtke određene radove čak izvodi brže od plana. Na hrvatskoj strani, konzorcij trenutno sanira dotrajale betonske dijelove pregrade. Uz to, zamijenit će se metalne zapornice i oprema za njihovo upravljanje. Na hrvatskoj će se strani sada postaviti akcelerografi, pijezometri i inklinometri, koji su na slovenskoj strani već postavljeni.