Objektom već duže vrijeme upravljaju dvije institucije – Hrvatske vode na hrvatskoj strani te Direkcija Republike Slovenije za vode na slovenskoj strani. Obje institucije uključene su i u provedbu projekata FRISCO1 i FRISCO2.1, kao i u sanaciju brane te će nakon završetka planiranih aktivnosti i dalje zajednički upravljati saniranim objektom kroz međusobnu suradnju, sastanke, konstruktivne prijedloge i realizaciju potrebnih mjera.