Vonarje, 17. siječanj 2019 – Sanacija brane Vonarje – Sutlansko jezero koja će se provoditi u sklopu projekta Frisco 2.1 nužna je građevinska mjera koja služi unapređenju sigurnosti i funkcionalnosti brane. Brana je trenutno suha (ispražnjena) akumulacija-retencija te služi uspješnom zadržavanju vodnog vala u slučaju obilnijih padavina.

U sklopu projekta –Frisco 2.1 planira se sanacija brane koja će u kanačnici zadržati postojeće gabarite, funkciju i zahtjeve brane. Sanacija uključuje niz građevinskih mjera čijom provedbom će biti ostvareni očekivani projektni rezultati, kako slijedi:

  • Sanacija oštećenih betonskih dijelova objekata na brani odgovarajućim materijalima (injektiranje pukotina epoksidnom smolom, zaštita vidljive armature antikorozivnim premazom, nanošenje reparaturnog morta na betonske površine)
  • Zamjena metalnih ograda na objektima i pristupnom mostu (veza između pregrade i preljevnog objekta)
  • Zamjena dotrajalih metalnih zapornica i opreme za manipulaciju zapornicama
  • Zamjena nadstrešnice iznad prostora za manipulaciju zapornicama
  • Antikorozijska zaštita metalne konstrukcije pristupnog mosta
  • Ugradnja opreme za praćenje stanja brane (akcelerografa, piezometara, inklinometara)
  • Ugradnja opreme za automatizaciju upravljanja zapornicama i daljinski nadzor upravljanja zapornicama

Nakon dovršetka projekta Frisco 2.1 očekuje se potpuna funkcionalnost brane u skladu s najvišim europskim standardima.