Zagreb, 17. travnja 2019. – Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković potpisao je danas s izvođačima radova ugovor o radovima na modernizaciji i nadogradnji brane Vonarje vrijedan 10,75 milijuna kuna (s PDV-om). Ispred izvođača radova ugovor je potpisao Mladen Hren, direktor tvrtke Niskogradnja Hren d.o.o. koja je ujedno vodeći član konzorcija kojeg čine četiri hrvatske tvrtke (spomenuta Niskogradnja Hren d.o.o., GEOKON-ZAGREB d.d., Hamowa-Hidro TPK d.o.o. iz Karlovca te Elektrowat d.o.o. iz Zaprešića).

Ovim potpisivanjem započinju radovi na hrvatskoj strani brane Vonarje koji bi trebali biti dovršeni do kraja studenog ove godine kada završava projekt FRISCO 2.1 (Prekogranično usklađeno smanjenje rizika od poplava 2.1 – građevinske mjere na brani Vonarje). Spomenuti projekt provodi se u sklopu programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska.  Ukupna vrijednosti ovog projekta iznosi 1.678.525 eura, od čega 85 % iznosa sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a preostalih 15 % investicije su vlastita sredstva partnera. Projekt provode dva partnera; Direkcija Republike Slovenije za vode kao vodeći partner te Hrvatske vode koje već duže vrijeme upravljaju branom. Nakon završetka svih planiranih aktivnosti navedeni partneri nastavit će zajednički upravljati saniranim objektom.

Provedbom mjera predviđenih projektom FRISCO 2.1 osigurat će se sigurnost i funkcionalnost brane Vonarje te unaprijediti upravljanje njenim radom, sve u cilju zadržavanja visokih voda rijeke Sutle te smanjenja rizika od poplava na području nizvodno od brane“, izjavio je prilikom potpisivanja Zoran Đuroković te dodao kako aktivnosti na projektu FRISCO 2.1 nadopunjuju bilateralnu suradnju i aktivnosti koje se provode kroz operativne programe kohezijske politike u Hrvatskoj i Sloveniji.

Radovi za koje je zadužen konzorcij domaćih tvrtki uključuju obnovu konstruktivnih elemenata brane, zamjenu dotrajale hidromehaničke i upravljačke opreme, zamjenu i dogradnju električnih instalacija i elektro opreme te ugradnju opreme za automatizaciju upravljanja, daljinskog nadzora i praćenja rada i stanja brane.

Rijeka Sutla formira prirodnu granica između Hrvatske i Slovenije, a kod pojave velikih voda Sutla se gotovo cijelim tokom izlijeva iz korita i plavi okolne poljoprivredne površine, kako na hrvatskoj, tako i na slovenskoj strani. Brana Vonarje najznačajnija je regulacijska i zaštitna vodna građevina na Sutli. Izvedena je potkraj 70-ih godina 20. stoljeća kao višenamjenska akumulacija (za vodoopskrbu, navodnjavanje i zadržavanje vodnog vala).

Brana je krajem 80-ih godina prestala služiti za vodoopskrbu, a danas je njena osnovna namjena zadržavanje velikovodnog vala rijeke Sutle i povećanje zaštite od poplava. Nakon završetka radova, predviđena je potpuna funkcionalnost brane u skladu s najvišim europskim standardima.