Projektni partneri:

Hrvatske vodeHrvatske vode

http://www.voda.hr/

Direkcija za vode Republike SlovenijeDirekcija RS za vode

http://www.dv.gov.si/

Frisco1 project: