Vonarje, 19. lipnja 2019. – Oba projektna partnera Direkcija Republike Slovenije za vode i Hrvatske vode izradili su informativnu brošuru o projektu u svrhu informiranja šire javnosti. Osim bogatog fotografskog materijala brošura sadrži i detaljne podatke o povijesnoj, društvenoj i gospodarskoj pozadini pod utjecajem rijeke Sutle. Brošura je dostupna putem linka ispod.

Link: Informativna brošura