Zagreb, 22. listopada 2019. – U organizaciji društva Vodna agencija iz Slovenije 11. i 12 listopada je održano peto izdanje Međunarodne konferencije pod nazivom „Voda za sutra“, koja je svojim tematskim cjelinama bila usmjerena na predstavljanje edukacijskih aktivnosti s temama vodnog sektora namijenjenih mladim, na kojoj su predstavljeni projekti FRISCO1, FRISCO2.1. FRISCO2.2. i FRISCO2.3., te edukacijska računalna igrica i kviz pod nazivom „Kako se štitimo od poplava – nauči i zaigraj!“, kao i ogledne makete s primjerima opasnosti i poplavnih događanja, koje su osmišljene i proizvedene kao alati za edukaciju odraslih i djece kroz aktivnosti projekta FRISCO1.

Program konferencije obuhvaćao je tematske cjeline: Upravljanje vodom – projekti, problemi i rješenja, Ugrožavanje kvalitete pitke vode, recikliranje otpadne vode i njena ponovna uporaba i Tema voda u obrazovnom procesu, a stručna predavanja pojedinih tematskih cjelina održana su uz obilazak lokacija. Tako su sudionici konferencije 11. listopada posjetili u Kompleks izvorišta Zvir u Rijeci gdje je svečano i otvorena konferencija pozdravnim govorima direktora KD vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka Andreja Marochinija i voditeljice programa Društva vodna agencija Majde Adlešić. Uz ostala stručna predavanja sudionika iz Slovenije, Mađarske i Srbije, predstavljen je i projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ vrijednog 1,76 milijardi kuna i financiranog bespovratnim europskim sredstvima. Nakon održanih izlaganja i rasprave organiziran je obilazak izvorišta Zvir i posjet parku Pomerio u koji je ugrađen vodopropusni beton. U poslijepodnevnim satima sudionici konferencije posjetili su uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Karlovca i Duge Rese trećeg stupnja pročišćavanja, sufinanciranog bespovratnim europskim sredstvima, nakon čega je uslijedila posjeta slatkovodnom akvariju „Aquatika“ u Karlovcu gdje su održana stručna predavanja na temu ugrožavanja kvalitete vode za piće, recikliranja otpadne vode i njezine ponovne uporabe, sudionika iz Izraela, Slovenije, Srbije i Češke.

Drugog dana konferencije u Rogaškoj Slatini u okviru stručnih predavanja s područja Slovenije, Austrije, Belgije, Srbije i Hrvatske na temu vode u obrazovnom procesu, predstavljeni su projekti FRISCO (FRISCO1, FRISCO 2.1, FRISCO2.2. i FRISCO 2.3.) s posebnim naglaskom na rezultate podizanja svijesti javnosti kroz projekte FRISCO1, financiran kroz Program prekogranične suradnje Republike Slovenije i Republike Hrvatske, INTERREG SLO-CRO 2014–2020, usmjeren na izradu negrađevinskih mjera za smanjenje rizika od poplava na prekograničnim slivovima rijeka Kupe, Sutle, Drave, Mure, Dragonje i Bregane. Kroz radne pakete projekta FRISCO1: RP T8 – Podizanje svijesti javnosti i radnog paketa RP C- Komunikacija provedene su mnogobrojne aktivnosti podizanja svijesti šire javnosti i edukacije mladih te je provedeno po dvanaest radionica za javnost i učenike osnovnih škola u obje države. Na dječjim radionicama korištena je i posebno izrađena računalna igrica s edukativnim filmom i kvizom znanja, koja je predstavljena na konferenciji u stručnom dijelu predavanja kao i dijelu prikaza dobrih praksi gdje su sudionici imali priliku zaigrati igricu i pregledati promidžbene materijale projekta. Također, predstavljene su i pokazne makete projekta FRISCO1 s primjerima opasnosti i poplavnih događanja, koje su korištene u edukaciji odraslih i djece tijekom provedbe projekta. Dječje radionice u kojima su primjenjivane dobro osmišljene kombinacije kratkih uvodnih predavanja o poplavama i samozaštiti, pokaznih vježbi na maketama s interaktivnim sudjelovanjem učenika te samostalnom rješavanju zadataka zaštite i obrane od poplava kroz računalnu igricu s provjerom znanja u edukativnom kvizu, postignut je u potpunosti cilj projekta FRISCO1 u podizanju svijesti o provedbi mjera smanjenja rizika od poplava na šest prekograničnih slivova. Zanimljivi edukativni sadržaji projekta FRISCO1 koriste se i nakon završetka projekta u raznim prigodama i događanjima u Sloveniji i Hrvatskoj, pa je edukacija djece i podizanje svijesti javnosti o smanjenju rizika od poplava, negrađevinskim mjerama i opasnostima poplavnih događanja postao kontinuirani proces u obje države i izvan slivova na kojima se projekt provodio.

Peto izdanje konferencije koje je okupilo preko pedeset sudionika iz vodnoga sektora, nevladinih organizacija i obrazovnih institucija iz Hrvatske, Slovenije, Srbije, Češke, Mađarske, Austrije, Belgije i Izraela, završeno je postavljanjem oznake visokih voda, koju je organizirala Agencija Republike Slovenije za okolje i Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije u suradnji s Občino Rogaška Slatina i I. OŠ Rogaška Slatina.

Foto: Robert Gajšek