ZADNJE NOVICE
12. 9. 2018

Frisco 2.1: Začetek modernizacije in nadgradnje pregrade Vonarje

V sredo, 12. septembra, je v Podčetrtku potekal uradni dogodek evropsko sofinanciranega projekta Frisco 2.1, ki poteka […]

Preberite več...
11. 9. 2018

Predstavitev mednarodnega projekta “Modernizacija in nadgradnja pregrade Vonarje”

V sredo, 12. septembra 2018, bo potekalo uradno srečanje slovenskih in hrvaških partnerjev ter predstavitev mednarodnega projekta […]

Preberite več...
21. 12. 2017

Za obvladovanje poplavne ogroženosti na območju reke Sotle 1,4 milijona evropskih sredstev

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je danes z vodilnim partnerjem strateškega projekta FRISCO […]

Preberite več...

O projektu Frisco 2.1

Frisco 2.1 (Cross-Border Harmonized Flood Risk Reduction 2.1 – Structural Measure Vonarje dam) je projekt, katerega cilj je izvedba strukturnih ukrepov za zmanjšanje poplavne nevarnosti na območju reke Sotle na obeh straneh meje in sicer z modernizacijo in nadgradnjo pregrade Vonarje. Projekt izvajata partnerja iz Slovenije in Hrvaške.

Program sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška je glavni dokument, ki predstavlja okvir za čezmejno sodelovanje Slovenije in Hrvaške v finančni perspektivi 2014–2020. Namen čezmejnega sodelovanja je reševanje skupnih izzivov, ki smo jih skupaj prepoznali v obmejnem območju, obenem pa izkoristiti neizkoriščene potenciale rasti in krepiti proces sodelovanja za splošni skladni razvoj Evropske unije.

Osnovne informacije

  • 2 partnerja iz Slovenije in Hrvaške
  • Trajanje projekta je 18 mesecev, začetek projekta je 1. december 2017, zaključek je 31. maj 2019
  • Financiranje skozi Program sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020
  • Celotni proračun: 1.678.525,00 €, od tega 85% ESRR, 15% lastna sredstva partnerjev
  • Območje: obmejno področje reke Sotle
KONTAKT HRVAŠKA
Hrvatske vode

Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb

+385 1 6307 333

voda@voda.hr

KONTAKT SLOVENIJA
Direkcija Republike Slovenije za vode

Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana

+386 1 478 31 00

gp.drsv@gov.si