ŠTO JE PROJEKT FRISCO 2.1?

Frisco 2.1 (Cross-Border Harmonized Flood Risk Reduction 2.1 – Structural Measure Vonarje dam) je projekt, koji ima za cilj provesti strukturne mjere za smanjenje rizika od poplava na  slivu rijeke Sutle s obje strane granice, modernizacijom i nadgradnjom brane Vonarje. Projekt provode partneri iz Slovenije i Hrvatske

Program suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska je glavni dokument koji predstavlja okvir za prekograničnu suradnju Slovenije i Hrvatske u financijskoj perspektivi 2014–2020. Svrha prekogranične suradnje je rješavanje zajedničkih izazova, koje smo zajednički prepoznali u pograničnom području, uz korištenje raspoloživih potencijala za rast i jačanje procesa suradnje radi cjelokupnog ujednačenog razvoja Europske unije

Predmetni Projekt je odobren 28.11.2017 od strane Odbora za praćenje Programa pod akronimom FRISCO 2.1 – Prekogranično usklađeno smanjenje rizika od poplava 2.1

Frisco 2.1 je odobren 28. 11. 2017 na 5. sjednici Odbora za praćenje u okviru 1. prioritetne osi programa suradnje – Integrirano upravljanje rizicima od poplava na prekograničnim riječnim slivovima. Projekt provode partneri iz Slovenije i Hrvatske u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska za razdoblje 2014-2020. Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV) je vodeći partner,  odgovoran za upravljanje i provedbu projekta. DRSV je uprava u sustavu Ministrstva za okolje in prostor, te upravlja stručnim, administrativnim i razvojnim zadaćama u području upravljanja voda, u skladu s propisima koji uređuju vode na državnoj razini. Projektni partner iz Republike Hrvatske su Hrvatske vode (HV). Hrvatske vode su državna agencija, u čijoj su nadležnosti stručno, administrativno i razvojno upravljanje vodama, u skladu s hrvatskim nacionalnim propisima.

Informativni letak i brošura o projektu

Detaljnije informacije o projektu (izvori i visina (su)financiranja, vrste aktivnosti, rezultati, partneri) dostupne su u informativnoj letaku i brošuri o projektu.

IZVORI FINANCIRANJA

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.678.525,00 €, od kojih 85% financira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru cilja Europske teritorijalne suradnje INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska za razdoblje 2014-2020, 15% investicije su vlastita sredstva partnera. Aktivnosti na Projektu na brani Vonarje nadupunjuju aktivnosti koje se provode kroz operativne programe kohezijske politike u Sloveniji i Hrvatskoj.

SVRHA I CILJ

Svrha Frisco 2.1 projekta je modernizacija i nadgradnja brane Vonarje, kako bi se osiguralo zadržavanje visokih voda Sutle i time zaštitila nizvodna naselja od poplava.

Projekt ima za cilj građevinske mjere – modernizaciju i nadgradnju brane Vonarje u pograničnom slivu rijeke Sutle, koja ima važnu ulogu u smanjenju rizika od poplava i poboljšanju sustava upravljanja rizikom od poplava na tom području.

Osnovne informacije

  • 2 partnera iz Slovenije i Hrvatske
  • Trajanje projekta je 24 mjeseca, projekt je započeo 1. prosinca 2017.g., a završava 30. studeni 2019.g.
  • Financiranje kroz Program suradnje INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska 2014-2020.
  • Ukupan proračun: 1.678.525,00 €, od toga 85% EFRR, 15% vlastita sredstva projektnih partnera
  • Područje: pogranično područje rijeke Sutle